NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | 12. Sikrer tillit til utdanningen
877
page-template-default,page,page-id-877,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT. Foto: Kristian Bergh/NOKUT

– Ekstern kvalitetssikring skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til utdanningskvaliteten

Årlig gjennomfører NOKUT en rekke tilsyn ved norske fagskoler, høyskoler og universiteter. Tilsynene inngår som en viktig del av NOKUTs eksterne kvalitetssikring av høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning i Norge. Men hva går det egentlig ut på, og hvorfor gjennomføres tilsynene? Tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT forteller hva tilsyn innebærer.

– Tilsyn med kvalitetsarbeid er hovedpilaren i NOKUTs eksterne kvalitetssikring av utdanningskvaliteten. I dette tilsynet kontrollerer vi blant annet at utdanningsinstitusjonene har gode systemer og rutiner for å sikre kvaliteten i de nye studietilbudene de oppretter og at de har kontroll på og videreutvikler kvaliteten i studietilbudene de allerede tilbyr, forteller tilsynsdirektøren.

 

I Norge kan de fleste utdanningsinstitusjonene innen høyere utdanning opprette, eller akkreditere, nye studietilbud selv, uten å måtte søke NOKUT. Dette er en rett som også medfører forpliktelser, og institusjonene har ansvar for å selv sørge for at krav i regelverket oppfylles.

 

– Norske utdanningsinstitusjoner har større faglig autonomi enn i de fleste andre land. NOKUTs rolle som ekstern kvalitetssikrer og våre tilsyn med kvalitetsarbeidet skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til at institusjonene jobber systematisk med å sikre og videreutvikle utdanningskvaliteten, sier Lund.

 

Jevnlige tilsyn

Hvert sjette til åttende år har alle universiteter og høyskoler i Norge et slikt tilsyn fra NOKUT. Når NOKUT konkluderer med at kvalitetsarbeidet ved en institusjon er tilfredsstillende, betyr det at NOKUT vurderer at institusjonen har god systematikk i kvalitetsarbeidet og er i stand til å identifisere og rette opp sviktende kvalitet innen rimelig tid. Konkluderer NOKUT med mindre mangler i kvalitetsarbeidet får institusjonene en frist til å rette opp i forholdene. Når NOKUT finner vesentlige mangler, vil institusjonen etter en tid få et nytt tilsyn av NOKUT.

 

– Dersom kvalitetsarbeidet heller ikke da er godt nok, vil institusjonen i siste instans miste retten til å akkreditere alle studietilbud selv, sier Lund.

 

NOKUT er opptatt av å videreutvikle seg, og Lund nevner at det er viktig å ha dialog med og få innspill fra institusjonene i dette arbeidet. – Vi ønsker at vår eksterne kvalitetssikring er mest mulig målrettet og gir god effekt for institusjonene i deres arbeid med å sikre og videreutvikle utdanningskvaliteten. Fremover skal vi blant annet arbeide med hvordan framtidens tilsyn med kvalitetsarbeid skal være, forklarer han.

 

Høsten 2020 startet NOKUT med å føre tilsyn med fagskolenes kvalitetsarbeid. – Også fagskolene har ansvar for kvaliteten i utdanningene de tilbyr, og det systematiske kvalitetsarbeidet er en viktig del av dette. Gjennom tilsynene skal vi bidra til å styrke fagskolens evne til å kvalitetssikre og videreutvikle utdanningene, forklarer Lund.

 

Tilsyn med studietilbud

I tillegg til de periodiske tilsynene har NOKUT mulighet til å føre tilsyn med akkrediteringen til et enkelt studietilbud.

 

– Hvis vi ser at det er risiko for sviktende kvalitet i et studietilbud, vurderer vi å sette i gang med tilsyn. Ofte ser vi at institusjonene i løpet av en tilsynsprosess klarer å rette opp i kvalitetsmangler eller velger å legge ned studietilbudet. Hvis ikke, vil NOKUT fatte vedtak om at studiet ikke lenger oppfyller kravene til akkreditering og varsle om at akkrediteringen vil bli trukket tilbake dersom ikke manglene rettes opp innen en frist. Heldigvis er det sjelden det har vært nødvendig å trekke tilbake en akkreditering, sier tilsynsdirektøren.

 

Deler erfaringer

Norske fagskoler, høyskoler og universiteter tar kvalitet på alvor, mener Lund, og de er i hovedsak dyktige til å ta ansvar for at kvalitetsarbeidet oppfyller gjeldende krav. Det er også mange som ønsker veiledning og ikke minst arenaer for erfaringsutveksling slik at de kan gjøre en enda bedre jobb.

 

– Som en respons på dette har vi styrket innsatsen rundt erfaringsdeling og veiledning, og vi kommer til å legge til rette for mer erfaringsutveksling og dialog mellom og med institusjonene, sier Lund.

 

– Tilsyn er bare ett av flere virkemidler i vår eksterne kvalitetssikring av utdanningskvaliteten. NOKUT har mange års erfaring med kvalitetsarbeid ved de enkelte institusjonene, og vi har dyp innsikt i regelverket. Institusjonene på sin side har mange års erfaring med kvalitetsarbeidet ved egen institusjon som de kan dele med hverandre og NOKUT. Dette gir mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon som bidrar til å styrke kvalitetsarbeidet ytterligere, forklarer Lund.

 

– På arrangementene våre, som nå på grunn av koronapendemien foregår digitalt, ønsker vi åpne samtaler, både institusjonene imellom og mellom oss og institusjonene. Vi har erfart at slike arrangementer er etterspurt og vil derfor fortsette med å tilrettelegge for og videreutvikle denne typen møteplasser, sier han. – Det viser samtidig at sektoren er preget av åpenhet og tillit, noe som er viktig for godt og effektivt kvalitetsarbeid.

 

Norske utdanningsinstitusjoner har større faglig autonomi enn i de fleste andre land