NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | 08. Utenlandsk yrkesopplæring
874
page-template-default,page,page-id-874,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Frisør er blant yrkene der utenlandske fagareidere kan søke om godkjenning fra NOKUT. Illustrasjonsfoto: IStock

Gir godkjenning til utenlandsk fag- og yrkesopplæring

– I Norge er det et stort behov for fagarbeidere. Derfor tok partene i arbeidslivet initiativ til å lage en ordning for å godkjenne utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Godkjenningen kan åpne mange dører, sier seksjonsleder Silje Molander i NOKUT.

Ordningen med godkjenning av utenlandsk fagarbeidere startet i det små i 2016. Personer med fag- eller svennebrev fra Tyskland, Polen, Litauen, Estland og Latvia kan i dag søke om godkjenning, og flere land står på trappene.

 

–– Godkjent fagarbeiderkompetanse betyr at arbeidstakeren kvalifiserer seg til flere stillinger og kan benytte godkjenningen for eksempel i lønnsforhandlinger. For bedriften kan det å ansette godkjente fagarbeidere være avgjørende i en del tilfeller der det stilles krav om at en minimumsandel av arbeidsstyrken skal være godkjente fagarbeidere. Dette er altså en ordning som både tjener den enkelte arbeidstaker, arbeidsgivere og det norske samfunnet, sier hun videre.

 

Dokumentbasert

Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og svennebrev er en ren dokumentbasert ordning, der NOKUT vurderer om den utenlandske utdanningen i opplæringslandet har formell status på linje med norsk fag- eller svennebrev, i tillegg til at læreplanene sammenlignes for å sikre at de faglige kravene er innfridd. NOKUT vurderer også om dokumentene som legges frem, er ekte.

– Det betyr at NOKUT utreder den utenlandske opplæringen og sammenligner den i nivå, omfang og faglig innhold med den norske videregående opplæringen i det aktuelle faget. Godkjenningsordningen innebærer altså ingen praktiske prøver eller andre tester, men baserer seg kun på dokumenter, forklarer Molander.

 

I 2020 fikk 265 av 720 søkere godkjenning, og flesteparten av de godkjente søkerne kommer fra Polen. Molander forteller at målgruppen for ordningen er vanskeligere å nå ut til enn mange andre innvandrergrupper.

 

Vanskelige å nå

– Majoriteten av arbeidsinnvandrere kommer til Norge på egen hånd, uten å være del av noe rettighetsbasert system, slik for eksempel flyktninger og asylsøkere er. Det innebærer at de har mindre myndighetskontakt i utgangspunktet, og mange vet kanskje ikke engang om denne godkjenningsordningen. Vi arbeider med informasjonsmateriell, blant annet via arbeidsgiverne, forteller Molander.

 

Norge har et stort og økende behov for kvalifiserte fagarbeidere. Arbeidsinnvandring er en av måtene dette behovet dekkes på, og Molander og NOKUT håper alle arbeidsgivere med ansatte fagarbeidere, fra de fem landene ordningen foreløpig omfatter, vil oppfordre sine ansatte til å søke godkjenning.

 

– Det gir trygghet for at de ansatte og arbeidsgiver har de kvalifikasjonene de skal ha. NOKUT har ekspertise på vurdering av utdanningsdokumenter, og vil kunne avsløre personer som opererer med falske papirer, sier Molander. – Ordningen er også et ledd i kampen mot svart arbeid, og vil kunne stimulere folk som i dag jobber svart til å gå over i det ordinære arbeidsmarkedet, avslutter hun.

Det er kun mulig å søke godkjenning av fag- og yrkesopplæring fra Estland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland fra følgende yrker:

 

 • Betongfagarbeider
 • Bilmekaniker – lette og/eller tunge kjøretøy
 • Butikkslakter
 • Frisør
 • Glassfagarbeider
 • Hudpleier
 • Industrimekaniker
 • Kjøttskjærer
 • Kokk, institusjonskokk
 • Murer
 • Møbelsnekker
 • Møbeltapetserer
 • Pølsemaker
 • Rørlegger
 • Slakter
 • Trevaresnekker
 • Tømrer

 

Godkjenningsordningen vil utvides til flere land og kvalifikasjoner etter hvert. Informasjon om dette vil bli publisert på NOKUT.no.