NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | 07. Kvalitet på agendaen
873
page-template-default,page,page-id-873,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Fra lanseringen av Studiebarometeret 2020. Panelet fra venstre: Kristin Vinje, prorektor Gro Bjørnerud Mo (UiO), kommunikasjonsdirektør
Gard Sandaker-Nielsen (NOKUT), Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og NSO-leder Andreas Trohjell. Foto: Kristian Bergh/NOKUT

Setter utdanningskvalitet på agendaen

NOKUT frambringer, sammenstiller, analysere og formidler kunnskap om kvalitetstilstanden i norsk utdanning. Målet er at det skal bidra til å utvikle kvaliteten videre.

– Vi stimulerer til kvalitetsutvikling gjennom å sette viktige temaer på dagsordenen og skape møteplasser hvor kvalitetsutfordringer og gode praksiser kan drøftes. I tillegg gir vi kunnskapsbaserte råd om utvikling av regelverk og andre virkemidler. Gjennom fakta skal NOKUT bidra til at det tas kloke beslutninger, og til at utdanningskvalitet prioriteres høyt av både utdanningsinstitusjonene og myndighetene. Det sier Gard Sandaker-Nielsen, kommunikasjonsdirektør i NOKUT.

 

– Gjennom undersøkelser, tilsyn og annen kommunikasjon med høyere utdanningsinstitusjoner får vi et godt innblikk i tilstanden innen norsk høyere utdanning, sier Sandaker-Nielsen. – Vi er opptatt av at den kunnskapen vi tilegner oss, når ut til samfunnet, og legger derfor stor vekt på formidling gjennom blant annet frokostmøter, podcaster og NOKUT-bloggen. Formidlingen er tett knyttet sammen med kunnskapsproduksjonen – vi ønsker at innsikten vår skal komme hele Utdannings-Norge til gode og dermed bidra til å øke kvaliteten ytterligere, sier han.

 

Sandaker-Nielsen trekker frem et eksempel. I 2019 gjennomførte NOKUT en kartlegging av lektorutdanningen som avdekket en del utfordringer. Dårlig sammenheng mellom teori og praksis, lav fullføringsgrad og kompleks organisering i lektorutdanningen var blant funnene i kartleggingen. Resultatene ble presentert på et frokostmøte, hvor det også ble god debatt.

 

– Kartleggingen var basert på offentlig tilgjengelige data fra blant annet Studiebarometeret og lektorutdanningenes studieplaner og emneplaner. Funnene tydet på at utdanningene har en del utfordringer. Vi så imidlertid at det var behov for mer kunnskap. Derfor har vi satt i gang en grundig evaluering av utdanningene, sier kommunikasjonsdirektøren. – I evalueringen ser vi nærmere på utfordringene for å frembringe dypere kunnskap om kvalitetstilstanden og ikke minst gi råd om tiltak. Med dette ønsker vi å bidra til videre kvalitetsutvikling i lektorutdanningene, understreker Sandaker-Nielsen.

 

Gjennom en rekke digitale innspillsmøter med interessenter i sektoren ble det avdekket temaer som evalueringen skal se nærmere på. Samtidig har NOKUT opprettet en sakkyndig komité og en referansegruppe som skal følge arbeidet.

 

– Det viktig for oss å ha tett og god dialog med utdanningene og sektoren når vi gjennomfører undersøkelser, karlegginger og evalueringer, ikke minst for at resultatet skal bli nyttig og relevant for studieprogrammene selv. I lektorevalueringen har vi fått innspill fra representanter fra utdanningene og skolene, forskere, arbeidslivet og studentforeninger har vært med å gi innspill, sier Sandaker-Nielsen.

 

Når arbeidet er fullført og resultatene er klare vil de presenteres på et nytt frokostmøte i regi av NOKUT.

Vi er opptatt av at den kunnskapen vi tilegner oss, når ut til samfunnet