NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | 04. Bekymret for studentene
870
page-template-default,page,page-id-870,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin legger frem resultatene fra Studiebarometeret 2020. Foto: Kristian Bergh, NOKUT

STUDIEBAROMETERET 2020:
BEKYMRET FOR STUDENTENE

 

Studiebarometeret, NOKUTs årlige studentundersøkelse, måler hva studentene mener om utdanningskvaliteten på studieprogrammet de går på. Resultatene fra fjorårets undersøkelse viser at koronarestriksjonene ved universitetene og høyskolene har gått hardt ut over landets studenter.

– Svarene på undersøkelsen i 2020 viser at både det faglige utbyttet og det sosiale livet har fått seg en knekk, sier analysesjef i NOKUT Ole-Jacob Skodvin. Undersøkelsen i 2020 var utstyrt med et ekstra sett spørsmål knyttet til korona, og Skodvin er ikke overrasket over at flere studenter svarer at de i større grad enn før opplever ensomhet og dårligere faglig utbytte av undervisning. I tillegg oppga svært mange at undervisningstilbudet ble avlyst, dette gjelder spesielt laboratorieøvelser og praksis.

 

– Studenter lærer ikke like mye når de sitter isolert på hybelen eller har lyttet «hjem» og følger undervisning via en skjerm. Samtidig tar det på når det sosiale livet blir redusert til et absolutt minimum for mange unge mennesker, som på mange måter faller mellom to stoler, sier Skodvin.

 

– Syv av ti av studentene har svart at det faglige utbyttet enten har blitt dårligere eller mye dårligere etter koronanedstengningen. Dette varierer noe mellom studieprogrammene, og det største utslaget ser vi blant studenter på profesjonsrettede utdanninger. Det kan forklares med at læringsaktiviteter som er viktige for disse utdanningene i sto grad ble avlyst eller redusert i omfang, forklarer han.

 

Leder Andreas Trohjell i Norsk studentorganisasjon (NSO) mener tallene er nedslående. – At over 70 prosent av studentene sier de har lært mindre under koronapandemien er alvorlige tall. Vi må ta studentenes tilbakemelding på alvor, da vi som samfunn er avhengig av at studentene lærer det de trenger for å være klare for arbeidslivet, sier han. – Mange studenter bor i små kollektiv eller trange hybler, og har ikke de samme forutsetningene som andre til å jobbe hjemmefra. Lesesaler og biblioteker på studiestedet bør derfor prioriteres å holdes åpne, selv under strenge tiltak, sier Trohjell.

 

Undersøkelsen viser også at rundt halvparten av studentene har vært mer ensomme enn tidligere, og nesten åtte av ti savnet det sosiale studiemiljøet våren 2020. – Dette gjelder i størst grad de yngste studentene, som i mange tilfeller for første gang har flyttet for seg selv til en ny by. Da er det langt ifra optimalt å bli sittende alene, og det er åpenbart at det sosiale livet blir sterkt påvirket av pandemien, sier Skodvin. Et lyspunkt er likevel at undersøkelsen viser at studentene er like optimistiske som tidligere. De aller fleste mener at pandemien ikke ha stor påvirkning på karrieren eller fremtidsutsiktene.

 

Helt siden starten i 2013 har Studiebarometeret vist at norske studenter er svært tilfredse med det faglige innholdet i studieprogrammene sine. – Slik er det også i år, men tilfredsheten er likevel noe lavere enn tidligere. Det viser at det er viktig for norsk høyere utdanning å komme tilbake til en situasjon der det blir mulig å gjennomføre i det minste deler av undervisningen fysisk, sier Skodvin.

 

Den årlige studentundersøkelsen gjøres på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og, og resultatene utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for hele den høyere utdanningssektoren. Sammen med andre kilder til kunnskap om kvalitet i høyere utdanning, er slike undersøkelser viktig for NOKUTs utøvelse av sin kunnskapsrolle, forteller Skodvin.

 

– Undersøkelsen omfatter samtlige læresteder og så å si alle studieprogrammer. Vi sammenstiller og analyserer resultatene, men samtidig får alle lærestedene tilgang til rådataene for sin institusjon, slik at de kan bruke det i eget utviklings- og kvalitetsarbeid, sier Skodvin. – Resultatene kan også gi de som skal søke seg til høyere utdanning et godt grunnlag for å vurdere hvor de skal søke. Resultatene gir et godt grunnlag for å vurdere tilstanden på studieprogrammene på de forskjellige lærestedene, sier han.

Studenter lærer ikke like mye når de sitter isolert på hybelen eller har flyttet «hjem» og følger undervisning via en skjerm.