NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | 01. Utdanningskvalitet
413
page-template-default,page,page-id-413,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Administrerende direktør i NOKUT Kristin Vinje. Foto: NOKUT

Utdanningskvalitet viktig også i en krevende tid

I ett år har nesten 315 000 studenter på norske fagskoler, høyskoler og universiteter levd med strenge koronarestriksjoner. Det har fått store konsekvenser for både det faglige utbyttet og det sosiale livet.

 

I den årlige undersøkelsen Studiebarometeret spør NOKUT studentene hva de mener om utdanningskvaliteten på studieprogrammet sitt. I den nyeste undersøkelsen som ble lagt frem i februar la vi til flere spørsmål som gikk direkte på hvordan koronapandemien har påvirket studiehverdagen. Resultatene er urovekkende, men ikke overraskende.

 

Helt siden pandemiens inntog for snart ett år siden har det kommet rapporter om at studentens situasjon er prekær. I midten av mars i fjor stengte campus nærmest over natta, og med noen få unntak har undervisningen foregått digitalt siden det. Det samme gjelder veiledning og oppfølging. Fadderuka ble enten hel- eller halvdigital, og studentfestene har nærmest uteblitt. Dette har gått utover det faglig utbyttet så vel som det sosiale livet og den psykiske helsen.

 

NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i utdanningen, og det betyr at studentene skal få en best mulig utdanning, også når situasjonen er som den har vært det siste året. Derfor har jeg tatt til orde for at studentene skal komme tilbake til campus, lesesaler og etter hvert mer og mer fysisk undervisning. Vi vet at det gir bedre utdanningskvalitet enn hva tilfelle har vært siden mars i fjor. Samtidig vet vi at utdanningsinstitusjonene og underviserne har gjort det de kan for å sikre et godt læringsmiljø for studentene i denne krevende tiden.

 

Vi må bruke erfaringene vi har om hvordan vi kan gi trygg undervisning også under en pandemi, og vi må bruke det vi vet om viktigheten av fysisk tilstedeværelse for studentenes læring. Samtidig skal NOKUT se fremover og bruke de redskapene vi har for at kvaliteten på utdanningene blir best mulig. Vi jobber hele tiden for at samfunnet kan ha tillit til utdanningskvaliteten.

 

Denne våren går NOKUT inn i en spennende prosess der vår oppgaveportefølje vil bli vurdert i forbindelse med en omfattende omstrukturering av virksomheter under Kunnskapsdepartementet., Denne prosessen skal lede til etablering av et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse og et nytt tjenesteleveranseorgan.

 

I den nye strukturen skal NOKUT videreføres som et selvstendig tilsyns- og akkrediteringsorgan og drive sin virksomhet som kvalitetssikringsorgan i tråd med internasjonale standarder. Regjeringen ønsker at NOKUTs oppgaver som ikke direkte er tilknyttet tilsyns- og akkrediteringsvirksomheten, flyttes til det nye direktoratet for høyere utdanning.

Vår ambisjon er at NOKUT også fremover skal være et kompetent og moderne kvalitetssikringsorgan med legitimitet i samfunnet og i sektoren. Vi skal gjennom ulike virkemidler fortsatt bidra til kvalitetssikring og -utvikling. God kunnskap om kvalitetstilstanden er vårt viktigste redskap for å lykkes med dette arbeidet.

 

 

Kristin Vinje

Administrerende direktør i NOKUT

Studentene skal få en best mulig utdanning, også når situasjonen er som den har vært det siste året