NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | A08. Unio
1346
page-template-default,page,page-id-1346,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Vi sikrer velferden!

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med over 380 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund. Unio arbeider for bedre verdsetting av utdanning, kompetanse og ansvar.

Norge er avhengig av en befolkning med høy kompetanse. Dette er vårt konkurransefortrinn. I et samfunn i stadig raskere utvikling og der stadig nye kompetansebehov oppstår, er en solid grunnutdanning den viktigste nøkkelen til arbeid og velferd.

 

Unio jobber for at velferdssamfunnet vårt skal bestå. Da må vi sikre at tilstrekkelig mange vil jobbe for nettopp det – og jobbe med det. Kort sagt – flere må ønske å bli lærere på alle nivåer, fra barnehage til høyere utdanning. Flere må ønske å jobbe i helsesektoren, i politiet og andre yrker som kan hjelpe oss når det oppstår kriser. Og ikke minst, vi må sikre at de som skal utvikle ny kunnskap og nye ideer for fremtidens velferd, samfunns-, og arbeidsliv, får bruke tid og krefter på nødvendig og langsiktig forskning. Unio representerer alle disse yrkene.

 

Kvalitet i høyere utdanning er et nøkkelord for å rekruttere og beholde den mest kompetente arbeidskraften. Derfor jobber Unio for å sikre tilstrekkelig ressurser til høyere utdanning. En høy og forutsigbar grunnbevilgning til både undervisning og forskning må på plass. Både studenter og undervisere må sikres gode arbeids- og lærevilkår, og mulighetene til å oppdatere kompetanse sin gjennom hele arbeidslivet er avgjørende.

 

I profesjonsfagene er studentenes læring gjennom praksisstudier en forutsetning for å oppnå ønsket kompetanse. Unio jobber for at praksis skal være relevant, ha hensiktsmessig finansiering og være kvalitetssikret, veiledet og vurdert.

 

Gode lønns- og arbeidsvilkår for høyt utdannede er en av de viktigste sakene for Unio. Hvis ikke kompetansen til høyt utdannede i offentlig sektor verdsettes mer, kan vi miste sårt tiltrengt arbeidskraft. Det har samfunnet vårt ikke råd til.

 

Kunnskap skal verdsettes! Utdanning skal lønne seg! Derfor jobber Unio for deg med høyere utdanning.